Rekrutacja Specjalistów IT

Klienci, którzy korzystają z naszej flagowej usługi, czyli rekrutacji IT wiedzą, że dzięki naszemu zaangażowaniu, doświadczeniu, profesjonalizmowi i wypracowanym narzędziom, w krótkim czasie skutecznie realizujemy zlecone nam procesy rekrutacyjne, bez względu na technologię, czy stanowisko.

  • Brak jakichkolwiek wstępnych opłat.
  • Success fee
  • Dostęp do najlepszych specjalistów z dziedziny IT – bogata baza kandydatów i skuteczne metody direct search’owe.
  • Gwarancja na każdego kandydata.
  • Nielimitowana ilość rekomendacji z CV maksymalnie dopasowanych kandydatów.

Wyceń rekrutację

Rekrutacja Specjalistów IT

W trybie ciągłym poszukujemy następujących specjalistów

Developer

Tester oprogramowania

Specjalista ds. telekomunikacji

Data Engineer

Administrator sieci, DevOps

Elektronik

Project Manager

Projektant systemów

Wdrożeniowiec/Konsultant

Developer BI

Analityk

Kadra zarządzająca IT

Wyceń rekrutację

Poszukujesz sprawdzonych specjalistów IT do swojej firmy? Zajmiemy się określeniem profilu idealnego kandydata, wyszukamy odpowiednie osoby, przeprowadzimy proces weryfikacji przez naszego eksperta.
Wyślij zapytanie

Czas realizacji projektu rekrutacyjnego

Czas realizacji projektu rekrutacyjnego, czyli jak szybko działamy

Pierwsze CV otrzymają Państwo w ciągu 2-7 dni od otrzymania przez nas oficjalnego zlecenia. Aplikacje kandydatów przesyłamy do Państwa na bieżąco w miarę weryfikowania kompetencji potencjalnych kandydatów oraz potwierdzenia ich zainteresowania Państwa ofertą.

Data rozpoczęcia współpracy z zaakceptowanymi przez Państwa kandydatami jest uzależniona od procesu decyzyjnego Państwa firmy oraz możliwości podjęcia współpracy przez wybrane osoby (okresy wypowiedzeń).

Wyceń rekrutację

Realizacja projektu rekrutacyjnego

ETAP 1 - Analiza potrzeb klienta - ocena możliwości

Informujecie nas Państwo o swoich potrzebach kadrowych, kierując zapytanie telefonicznie bądź mailowo. Dokładnie analizujemy Państwa zapytanie: wymagania technologiczne, rodzaj projektu, czas na realizację, etc. Jeżeli informacje nie będą kompletne organizujemy rozmowę/spotkanie, która pozwoli nam na dokładne poznanie wymagań poszukiwanego specjalisty.

ETAP 2 - Przyjęcie zlecenia – określenie warunków współpracy – umowa ramowa

Informujemy Państwa o przyjęciu zlecenia. Określamy z Państwem warunki współpracy podpisując umowę ramową. Przekazujecie nam Państwo Formularz Zamówienia z zawartymi informacjami dotyczącymi stanowiska, wymagań wobec kandydata, warunków zatrudnienia/współpracy.

ETAP 3 - Telekonferencja/spotkanie klient - Power Media

Po otrzymaniu Formularza Zamówienia organizujemy telekonferencję lub spotkanie pomiędzy naszym Rekruterem IT a osobą odpowiedzialną za rekrutację po Państwa stronie/osobą techniczną, w celu doprecyzowania wymagań technicznych, merytorycznych i dotyczących kompetencji miękkich wobec kandydatów oraz doprecyzowania kwestii formalnych dotyczących warunków zatrudnienia kandydatów.

ETAP 4 - Rekomendacja kandydatów

Rekomendacja kandydatów w formie ujednoliconego CV. Sami Państwo decydujecie, z którymi kandydatami odbędzie się spotkanie, a którzy nie zostaną włączeni do dalszego procesu rekrutacyjnego.

ETAP 5 - Spotkania/rozmowy/spotkania online z kandydatami

Organizujemy spotkania Państwa z wybranymi kandydatami w Państwa siedzibie lub online.

ETAP 6 - Wybór odpowiedniego kandydata

Na podstawie przekazanych rekomendacji podejmujecie Państwo decyzję o wyborze kandydata. Ofertujemy wybranego kandydata. Po przyjęciu oferty pracy/współpracy przez kandydata/kandydatów, ustalany jest termin podpisania umowy pomiędzy kandydatem a Państwem i start pracy wybranej osoby.

ETAP 7 - Zatrudnienie – raport końcowy

Zatrudnienie wybranych kandydatów przez Państwa. Objęcie zatrudnionego pracownika 3 miesięczną gwarancją, podsumowanie projektu rekrutacyjnego. Power Media przekazuje informację zwrotną dla odrzuconych kandydatów i dziękuje za uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym.

Narzędzia, z których korzystamy

  • Baza kandydatów Power Media, w której znajduje się 35 000 CV wysokiej klasy profesjonalistów i specjalistów z branży IT i branż pokrewnych, co pozwala nam rekomendację kandydata w krótkim czasie od momentu uruchomienia rekrutacji
  • Identyfikacja odpowiednich kandydatów aktywnych zawodowo, lecz biernych na rynku pracy (Direct Search)
  • Networking – fora oraz strony programistyczne i grupy tematyczne w serwisach internetowych
  • Wywiady telefoniczne z kandydatami uzupełniające wiedzę o danym kandydacie o niezbędne informacje
  • Interview ze starannie wyselekcjonowanymi kandydatami (wywiad strukturalizowany, pogłębiony)
Narzędzia, z których korzystamy
Gwarancja na usługi, czyli jak dbamy o poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji klienta

Gwarancja na usługi, czyli jak dbamy o poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji klienta

Zaakceptowany i zatrudniony przez Państwa kandydat Power Media zostanie objęty 3-miesięcznym okresem gwarancyjnym, co oznacza, że jeśli w tym okresie kandydat bądź klient zrezygnuje ze współpracy, zobowiązujemy się do jednorazowego znalezienia kolejnego kandydata na nasz koszt.

Gwarancja nie obejmuje sytuacji, w których klient, bez porozumienia z Power Media, zmienia wymagania względem stanowiska, w tym wynagrodzenie oraz warunki zatrudnienia kandydata, i z tego powodu
zrekrutowany przez Power Media pracownik rezygnuje ze stanowiska.

Zasady współpracy

Po zaakceptowaniu oferty proponujemy Państwu podpisanie umowy ramowej, która jest podstawą współpracy w zakresie rekrutacji i outsourcingu specjalistów IT.

Poszczególne zlecenia na poszukiwanie pracowników są uruchamiane na podstawie Formularza Zamówienia, czyli pisemnego zlecenia ze strony klienta, opisującego między innymi poszukiwany profil kandydata, potrzebną liczbę pracowników, zakres prac oraz inne kluczowe wymagania na danym stanowisku.

Przy usłudze rekrutacji bezpośrednich rozliczamy się na podstawie ustalonego success fee lub fixed price.

Wyceń rekrutację

Zasady współpracy

FAQ

Pytania z jakimi najczęściej się spotykamy oraz odpowiedzi na nie

Czy umowa zawiera ukryte koszty?

Rozliczamy się w oparciu o success fee, czyli za pomyślnie zakończoną rekrutację zakończoną zatrudnieniem kandydata zarekomendowanego z naszego ramienia. Nie pobieramy opłat wstępnych.

Co w przypadku kiedy kandydat się zwolni?

Każdy kandydat jest objęty 3 miesięcznym okresem gwarancyjnym - jeśli z jakichś powodów zrezygnuje z pracy lub Państwo nie będziecie chcieli przedłużyć kontraktu kandydatowi -  nieodpłatnie szukamy kolejnej osoby na to samo stanowisko.

Jak szybko jesteście w stanie dostarczyć kandydata?

Pierwsze weryfikacje nazwisk możemy zrobić najczęściej po 2-3 dniach od przyjęcia zlecenia, rekomendacja kandydata następuje zazwyczaj po około 3-5 dniach od weryfikacji. Czy ilość rekomendacji jest ograniczona? Nie - prezentujemy kandydatów do momentu wyboru odpowiedniego kandydata.

Czy ilość rekomendacji jest ograniczona?

Nie - prezentujemy kandydatów do momentu wyboru odpowiedniego kandydata.

Czy współpracujecie na wyłączność?

Nie ! 🙂 każdy klient ma swobodę w działaniach rekrutacyjnych, nie chcemy ograniczać pola działania i możliwości naszych partnerów.