Polityka prywatności dla kandydatów

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie znane pod skrótem RODO ma zastosowanie do Twoich danych osobowych od 25 maja 2018 r. 

Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy komunikując się z Tobą pod marką PowerMedia, w jakich celach, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym we Wrocławiu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281947, NIP: 898-16-47-572, REGON: 931082394, o kapitale 640.000zł w całości opłaconym, właściciel marki PowerMedia. 

Inspektor ochrony danych osobowych

IFIRMA SA przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub listownie na adres IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, z dopiskiem „RODO”.  

Dane identyfikacyjne IOD: Justyna Korycka / z ramienia Kancelarii Olesiński&Wspólnicy.  

Jakie mamy cele i podstawy przetwarzania danych osobowych?

IFIRMA SA działając pod marką PowerMedia prowadzi usługi jako agencja rekrutacji, co do zasady gromadzimy w związku z tym dane osobowe potencjalnych kandydatów we własnej bazie danych, której jesteśmy administratorem.  

Dane osobowe zawarte w takim zbiorze mogą być wykorzystywane na potrzeby różnych potencjalnych pracodawców, będących klientami agencji. W działalności jako agencja rekrutacyjna nie przedstawiamy potencjalnym pracodawcom wszystkich osób, które mogłyby zostać zatrudnione na danym stanowisku, lecz dokonujemy wstępnej selekcji, aby zaprezentować pracodawcy najlepszych kandydatów a kandydatom najlepszych pracodawców. Mamy wówczas także kontrolę nad środkami technicznymi i organizacyjnymi używanymi do zabezpieczenia bazy danych osób rekrutowanych oraz decyduje, za pomocą jakich kanałów będzie poszukiwać kandydatów. 

Po dokonaniu selekcji kandydatów dla danego klienta agencja udostępnia za zgodą kandydata jego dane osobowe potencjalnemu pracodawcy. Pracodawca staje się odrębnym administratorem danych osobowych kandydatów i od tego momentu musi we własnym zakresie realizować obowiązki wynikające z RODO. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z usługami agencji rekrutacji w następujących celach: 

1. Prowadzenia procesów rekrutacyjnych, w szczególności poprzez ocenę Twoich kwalifikacji i umiejętności oraz przedstawienie Twojej kandydatury potencjalnemu pracodawcy. W tym celu pozyskujemy odrębnie zgody, w szczególności na etapie:

 • pozyskiwania Twojego profilu rekrutacyjnego do naszej bazy w celu uwzględnienia Twoich kwalifikacji i umiejętności w prowadzonych przez Power Media procesach rekrutacji; 
 • przekazania Twojej kandydatury potencjalnemu pracodawcy, dla którego w naszej ocenie Twój profil rekrutacyjny jest optymalny. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie Twojej zgody. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub wskazany wyżej adres e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzeniu procesów rekrutacyjnych, w których będziesz chciał uczestniczyć; 

2. Dla potrzeb ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach naszych relacji w związku z działalnością Power Media, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.   

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z funkcjonalnościami serwisu internetowego www.powermedia.com.pl w następujących celach: 

1. Komunikacji z nami za pośrednictwem formularza na stronie www.powermedia.com.pl lub poprzez pocztę elektroniczną w celu obsługi przesłanego zapytania, prowadzenia korespondencji i w celach z niej wynikających - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; 

2. Dla potrzeb ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach naszych relacji w związku z działalnością pod marką PowerMedia  jako administratora serwisu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;  

IFIRMA SA jako administrator serwisu  analizuje ruch na stronie internetowej w celu administrowania stroną internetową i zbierania zagregowanych statystyk dane, które pozwalają Administratorowi zrozumieć jak statystycznie Użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.power.com.pl 

Nie zestawiamy tych danych w żaden sposób z informacjami pozwalającymi na identyfikację osób, tym samym zakwalifikowania tych danych jako dane osobowe.   

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych w tym zakresie znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Twoje dane osobowe, w szczególności dane kontaktowe i pozostałe dane profilowe, przetwarzamy w związku z funkcjonalnościami serwisów społecznościowych i platform branżowych, których i Ty, i konsultanci Power Media są użytkownikami. Dane te przetwarzamy w następującym celu: 

1. W celach komunikacji z Tobą w sprawie promocji naszych usług i włączenia Ciebie w nasze procesy rekrutacyjne jako kandydata  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.  

W sytuacji nawiązania kontaktu bezpośredniego Twój sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych jest bezwzględnie respektowany, gdyż Twoje prawo do prywatności jest dla nas ważniejsze niż nasz uzasadniony interes jako agencji rekrutacji. 

2. Jeśli zasubujesz nasz profil społecznościowy, będziesz aktywnie komentował treści, to Twoje dane osobowe w zakresie m.in. Twojego nicku, imienia i nazwiska, danych kontaktowych, komentarzy, polubień, identyfikatorów internetowych osoby, będą przetwarzane w celu realizacji działań mających na celu dotarcie do Ciebie z promocją i dystrybucją informacji o procesach rekrutacji prowadzonych przez PowerMedia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

3. Dla potrzeb ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach naszych relacji w związku z działalnością Power Media, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

Na platformach społecznościowych i platformach branżowych działamy zawsze zgodnie z regulaminem i przewidzianymi w funkcjonalnościach tych usług zasad komunikacji.  

Nigdy nie umieścimy Twoich danych we własnej bazie rekrutacyjnej bez Twojej wyraźnej zgody. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy również gdy pozyskamy je od Ciebie lub od podmiotów trzecich podczas spotkań, wydarzeń branżowych i konferencji np. Targów Pracy, w następującym celu: 

1. W celach komunikacji z Tobą w sprawie promocji naszych usług i włączenia Cię w nasze procesy rekrutacyjne jako kandydata - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.  

W takiej sytuacji Twój sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych jest bezwzględnie respektowany, gdyż Twoje prawo do prywatności jest dla nas ważniejsze niż nasz uzasadniony interes jako agencji rekrutacji. 

Podczas wydarzeń branżowych i Targów Pracy działamy zawsze zgodnie z regulaminem wydarzeń.  

Nigdy nie umieścimy Twoich danych we własnej bazie rekrutacyjnej bez Twojej wyraźnej zgody. 

Jakie dane przetwarzamy w procesach rekrutacyjnych?

Podczas prowadzenia procesów rekrutacyjnych możemy zbierać następujące kategorie Twoich danych osobowych: 

 • Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;
 • Informacje z życiorysu/CV: historia Twojej kariery zawodowej i zatrudnienia, data  urodzenia, wizerunek, wykształcenie, umiejętności, znajomość języków obcych oraz wszelkie inne informacje, jakie zostaną zawarte w Twoim CV i jakie zechcesz nam przekazać;
 • Inne dane: wszelkie informacje, jakimi zdecydujesz się podzielić z nami podczas procesów rekrutacyjnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych.  

Dodatkowo możemy Cię poprosić o następujące informacje: 

 • Ocena pracy: możemy poprosić Cię o poddanie się ocenie kompetencji, swoich umiejętności, cech charakteru lub zdolności poznawczych. Przed dokonaniem takiej oceny, każdorazowo przekażemy Ci dalsze informacje mające zastosowanie w danej sytuacji;
 • Weryfikacja przed zatrudnieniem: w zależności od charakteru danego stanowiska i kraju, możemy poprosić eksperta specjalizującego się w badaniach kompetencyjnych kandydatów do pracy o zbadanie, czy występują jakiekolwiek okoliczności, które wykluczałyby możliwość objęcia przez Ciebie danego stanowiska. Kwestia zorganizowania takiego badania oraz jego zakres i cel zostaną z Tobą omówione przed badaniem;
 • Referencje: możemy zdecydować się na pozyskanie referencji od osób/ instytucji, z Twojej kariery zawodowej.. Skontaktujemy się tylko z tymi osobami, których dane kontaktowe nam podałeś i po uzyskaniu Twojej zgody.

Jak zrealizować prawo do wycofania zgody?

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć wedle własnego uznania. 

2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy: 

 • wysłać list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres: na adres IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, z dopiskiem „RODO” 
 • wysłać e-mail na adres: [email protected]  
 • zgłosić ten fakt konsultantom Power Media w ramach bieżącej komunikacji z nimi. 

3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usługi świadczonej przez Administratora Danych Osobowych. 

Czy prowadzimy zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie? 

Przetwarzając Twoje dane osobowe nie będziemy dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania z wyłączeniem działań marketingowych w przypadku kampanii realizowanych poprzez LinkedIn Ads lub Google Ads. W tym zakresie, dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych przeprowadzimy ocenę wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania nie stosujemy działań mających  wobec Użytkownika wywołać skutków prawnych lub w podobny sposób mieć istotny wpływ na niego. 

Komu możemy przekazywać twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą Klienci PowerMedia , dla których świadczymy usługi rekrutacyjne. W takich przypadkach podmioty te mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach opisanych w zawartych umowach o świadczenie usług rekrutacyjnych. Dodatkowo zapewniamy, iż przed każdym udostępnieniem Twoich danych osobowych naszym klientom, poprosimy Cię o dodatkową zgodą wskazując dane konkretnego podmiotu.  

Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. zapewniającym wsparcie IT lub świadczącym usługi rekrutacyjne, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i zgodnie z naszymi instrukcjami.  

W takich przypadkach weryfikujemy czy podmioty te zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych, jak również wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji.  

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania i innym instytucjom rządowym.   

Możemy publikować na stronie internetowej www.powermedia.com.pl oraz kontach na platformach społecznościowych Facebook, LinkedIn  informacje, bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych IFIRMA SA. 

Korzystając z bannera lub linku przechodzisz na stronę należącą do IFIRMA SA właściciela marki Power Media lecz zarówno treści tam zamieszczone jak i cele i sposób przetwarzania danych osobowych będzie właściwy dla obszaru działalności IFIRMA SA, któremu serwis internetowy jest poświęcony. Polityka prywatności właściwa dla tych s

Czy przekazujemy twoje dane osobowe do państw trzecich?

Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe przetwarzane w systemach informatycznych należących do IFIRMA SA, znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi lub usług dostarczanych przez podmioty trzecie Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, a w szczególności do: 

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA  
 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA  
 • LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA 

W sytuacji tych dostawców usług IFIRMA SA przekazuje dane osobowe z zastosowaniem Standardowych Klauzul Umownych, do czasu wydania decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych przez USA - zgodnie z art. 45 ust. 3 RODO. 

Przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności, w szczególności w samych procesach rekrutacyjnych może wiązać się z transferem danych do innych krajów, w tym także krajów spoza EOG co uzależnione jest od siedziby pracodawcy, któremu Twoją kandydaturę chcemy polecić 

Jeżeli prawo kraju, do którego dane są transferowane w procesie rekrutacji przewiduje odmienny poziom ochrony danych niż obowiązujący w Polsce i krajach EOG, to poinformujemy Cię o ryzykach jakie wiążą się z transferem danych i wymagających tego przypadkach poprosimy o dodatkową wyraźną zgodę na przekazanie Twoich danych osobowych poza EOG. 

Więcej informacji na temat przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich można uzyskać kontaktując się bezpośrednio wysyłając: 

 • list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, z dopiskiem „RODO” 
 • e-mail na adres [email protected]  

Jak długo możemy przechowywać twoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. 

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach IFIRMA SA. Twoje dane osobowe przekazane nam w ramach procesów rekrutacyjnych, będziemy przetwarzać przez okres 2 lat, chyba że Twoja zgoda zostanie wycofana wcześniej. 

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. 

Jakie przysługują tobie prawa?  

Przysługują Ci określone prawa na mocy przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, obowiązujących w Unii Europejskiej. 

Twoje prawa Co to oznacza? 
Prawo dostępu Możesz żądać informacji o sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym informacji w następujących kwestiach: 

 • Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe? 
 • Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy? 
 • Komu przekazujemy Twoje dane osobowe? 
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu? 
 • Jakie przysługują Ci prawa? 
 • Skąd uzyskaliśmy Twoje dane osobowe? (jeżeli nie otrzymaliśmy ich od Ciebie) 
 • Czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie)? 
 • Jeżeli Twoje dane zostały przekazane do kraju poza EOG, jak zapewniamy ich bezpieczeństwo i ochronę? 

Wszystkie te informacje zostały zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. 

Możesz także zażądać kopii danych osobowych, jakie posiadamy i przetwarzamy na Twój temat, dla danych przetwarzanych na warunkach o jakich mowa w art. 20 ust.1 RODO. Jednak wydanie dodatkowych kopii podlega opłacie równej kosztom obsługi tego żądania.  

Prawo do sprostowania danych Bardzo ważnym jest, abyśmy posiadali prawidłowe informacje na Twój temat. Zachęcamy, abyś informował nas, gdy Twoje dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, np. gdy zmieniłeś nazwisko lub adres.  
Prawo do usunięcia danych oraz do bycia zapomnianym Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów w jakich zostały zebrane , możesz poprosić nas o skasowanie tych informacji. 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania Od chwili, gdy zwrócisz się do nas z wnioskiem o korektę Twoich danych osobowych lub jeżeli zgłosiłeś sprzeciw wobec ich przetwarzania, do czasu, aż będziemy w stanie zbadać sprawę lub potwierdzić dokładność Twoich danych (lub zmienić je zgodnie z Twoimi instrukcjami), masz prawo do ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, że (poza przechowywaniem danych) możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią Twojej zgody, w razie konieczności dotyczącej roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby lub jeżeli z ich przetwarzaniem związany jest ważny interes publiczny. 

Możesz także poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych, jeżeli w Twojej opinii przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy skasowali Twoje dane osobowe a pozostawili w celach dowodowych w postępowaniu skargowym. 

Prawo wniesienia sprzeciwu Jeżeli uważasz, że nie mamy prawa by przetwarzać Twoje dane osobowe, lub chciałbyś, aby kwestia dotycząca automatycznego podejmowania decyzji została ponownie rozstrzygnięta, możesz zgłosić sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych. W takiej sytuacji wolno nam kontynuować przetwarzanie tylko wówczas, jeżeli potrafimy przedstawić przekonujące uzasadnienia, które są ważniejsze od Twoich interesów, praw i swobód. Jednak zawsze możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to wymagane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń. 

Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu. 

Prawo do przenoszenia danych Możesz poprosić, aby Twoje dane osobowe, które podałeś nam w celu przetwarzania na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, a przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, zostały Ci przekazane w odpowiednio przygotowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla urządzeń formacie. Masz także prawo żądać przekazania tych informacji do innego Administratora Danych Osobowych. Pamiętaj, że uprawnienie to możesz realizować u Administratora Danych Osobowych, a nie u podmiotu przetwarzającego Twoje dane na zlecenie tego Administratora Danych Osobowych.  
Wycofanie zgody Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre czynności przetwarzania będą odbywać się na podstawie zgody, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie i w związku z tym na tej podstawie zaprzestaniemy przetwarzania, jeżeli Twoje żądanie będzie uzasadnione. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem, po wnikliwej analizie, odmówić Tobie ich spełnienia.  

Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez: 

 • wysłanie listu bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres: na adres IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, z dopiskiem „RODO” 
 • wysłanie e-mail na adres: [email protected]  
 • zgłosić ten fakt konsultantom PowerMedia w ramach bieżącej komunikacji z nimi. 

Masz prawo do wniesienia skargi do urzędu ochrony danych osobowych

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do:

 • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Postanowienia końcowe

Administrator może zmienić Politykę prywatności oraz formułę korzystania ze strony internetowej www.powermedia.com.pl jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu: 

1. Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora; 

2. Potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności; 

3. Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.powermedia.com.pl , która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej; 

4. Zmiana warunków korzystania z strony internetowej www.powermedia.com.pl niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych; 

5. Konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce prywatności. 

Strona internetowa www.powermedia.com.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by zapoznać się z polityką prywatności na innych stornach, po przejściu na nie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.powermedia.com.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności uzupełniająco stosuje się postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). 

Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail: [email protected]  

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony w ramach komunikatu na naszej stronie internetowej: www.powermedia.com.pl

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.03.2023.